Workshop

Workshop – Oběhové hospodářství a obce

Dne 12. 9. 2019 se uskutečnil workshop věnovaný oblasti oběhového hospodářství organizovaný Institutem pro udržitelnost a cirkularitu spolu s Jihomoravským krajem. Tento workshop byl určen především starostům a zaměstanancům obecních úřadů – především z odborů životního prostředí nebo technických služeb a jeho cílem bylo pomoci k lepší orientaci v požadavcích, které jsou/budou na obce v budoucích letech kladeny v oblasti oběhového a odpadového hospodářství. Hlavním hostem a přednášejícím byl Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D, vedoucí oddělení koncepcí a technologií a zástupce ředitele odboru odpadů na Ministerstvu životního prostředí ČR. Cílem workshopu bylo také ukázat, jak naplnit budoucí zákonné požadavky tak, aby se staly nástrojem pro řízení obce a informovat zástupce obcí a svozových firem o stavu potenciálu oběhového hospodářství Jihomoravského kraje.

Oběhové-hospodářství-program_v3_2