Doplňující informace

Pozadí vzniku legislativy v oblasti oběhového hospodářství 

V prosinci 2014 se Evropská komise rozhodla stáhnout svůj legislativní návrh o odpadech, přičemž zároveň zavázala, že využije své nové horizontální pracovní metody k předložení nového balíčku do konce roku 2015, který by pokrýval celý hospodářský cyklus, a to nejen ve vztahu k cílům snižování množství odpadů, jedinečném základě na odborných znalostech všech útvarů Evropské komise.

Předchozí návrh legislativy upravující oběhové hospodářství:

 Související odkazy: