Vydán nový zákon o odpadech

Od. 1.1.2021 vstoupil do platnosti nový zákon o odpadech. Tento zákon na jedné straně navyšuje horní limit poplatku, který obec může vybírat od obyvatel, na úroveň 1200 Kč – na druhé straně ale postupně výrazně navyšuje poplatek za skládkování z dosavadních 500 Kč za tunu až na 1850 Kč za tunu v roce 2029 a dál, jak je to znázorněno v tabulce níž.

2021202220232024202520262027202820292030
SKO 800 900 1000 1250 150016001700180018501850
Další náklady500500 500 500 500 500 500 500 500 500
Celkem 13001400 15001750200021002200230023502350


Zákon nicméně zavádí pro obce možnost získat „třídící slevu“, kdy v případě, že se obec dokáže s produkcí SKO udržet pod úrovní 200 kg/osobu a rok, bude tento odpad na skládce zpoplatněn jenom dosavadní sazbou 500 Kč za tunu, resp. vyšší sazbou je zpoplatněn až odpad nad touto úrovní.
Směrem k navyšování třídění odpadu vede obce i další požadavek zákona, kdy budou obce postupně povinné zajistit, aby tříděný odpad tvořil alespoň 65 % celkového komunálního odpadu v 2030 a dokonce alespoň 70 % v roce 2035. Vzhledem k aktuálně dosahovaným průměrným hodnotám třídění komunálního odpadu na úrovni necelých 40 % to představuje značně ambiciózní cíle, ke kterým se obce bez výraznějšího zavádění principů cirkulární ekonomiky dostanou jen stěží.
Další změna, na kterou je dobré myslet už předem a společně s výše uvedenými cíle tlačí na lepší využívání komunální odpadu, je postupný zákaz skládkování využitelných složek SKO. Původní záměr byl prosadit tento zákaz už od roku 2024, nicméně aktuální zákon toto posouvá na rok 2030. Tak jako tak se ale tento zákaz skládkování komunálního odpadu rychle blíží…


Zákon nicméně zavádí pro obce možnost získat „třídící slevu“, kdy v případě, že se obec dokáže s produkcí SKO udržet pod úrovní 200 kg/osobu a rok, bude tento odpad na skládce zpoplatněn jenom dosavadní sazbou 500 Kč za tunu, resp. vyšší sazbou je zpoplatněn až odpad nad touto úrovní.
Směrem k navyšování třídění odpadu vede obce i další požadavek zákona, kdy budou obce postupně povinné zajistit, aby tříděný odpad tvořil alespoň 65 % celkového komunálního odpadu v 2030 a dokonce alespoň 70 % v roce 2035. Vzhledem k aktuálně dosahovaným průměrným hodnotám třídění komunálního odpadu na úrovni necelých 40 % to představuje značně ambiciózní cíle, ke kterým se obce bez výraznějšího zavádění principů cirkulární ekonomiky dostanou jen stěží.
Další změna, na kterou je dobré myslet už předem a společně s výše uvedenými cíle tlačí na lepší využívání komunální odpadu, je postupný zákaz skládkování využitelných složek SKO. Původní záměr byl prosadit tento zákaz už od roku 2024, nicméně aktuální zákon toto posouvá na rok 2030. Tak jako tak se ale tento zákaz skládkování komunálního odpadu rychle blíží…