Trendy a dobrá praxe

Dobrá praxe (best practice) je metoda nebo postup ukazující výsledky lepší než běžné. Nabízíme vám zde trendy a dobré praxe, které mohou pomoci i ve Vaší obci.

I když odpad tvoří občané, obce jsou podle platné legislativy původci komunálních odpadů vznikajících na území obce, které mají původ v činnosti fyzických osob, a jsou odpovědné za nakládání s ním. Zákaz skládkování komunálního odpadu se rychle blíží. Obce, jako původci odpadů, tedy musí myslet na to, jak odpady více využívat. Skládkování je totiž v předepsané hierarchii nakládání s odpady tou poslední a ekologicky nejméně příznivou variantou, jak s odpady naložit. Ti, kdo již nyní myslí nejen na třídění, ale také na následnou recyklaci a využití odpadu, budou na změnu dobře připraveni. S tím souvisí pro obce náklady a následné nemalé výdaje.

Z výsledků Analýzy výdajů obcí na odpadové hospodářství v letech 2016 – 2017, kterou vypracovali výzkumníci z ESF MU vyplynula velká rozdílnost jednotkových výdajů obcí na nakládání s odpady mezi jednotlivými obcemi i velikostními kategoriemi obcí Jihomoravského kraje (JMK).

Také vyplynulo, že existuje relativně velký prostor pro snižování výdajů na odpadové hospodářství. Tento prostor však není využit a to z různých důvodů. Souvisí s tím především nízká informovanost obcí o možnostech zvyšování efektivnosti a faktorech, které nákladovou efektivnost ovlivňují včetně efektivnějšího svozu a třídění v obci.

I proto jsme se rozhodli využít metodu dobrých praxí jako metodu umožňující inspiraci pro obce, které chtějí nakládání s komunálními odpady zefektivnit a snížit své výdaje na tuto oblast a přesunout svou pozornost více na oběhové hospodářství.

Zde je pár z nich:

Dobrá praxe a smart řešení pro obce:

Něco víc o třídění: